Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ไขปริศนาภาวะเลือดคั่ง  

- สัญญาณเตือนของภาวะเลือดคั่ง
- ภาวะเลือดคั่งคืออะไร
- เลือดสำคัญไฉน
- พลังชี่คืออะไร
- เลือดกับพลังชี่มีความสัมพันธ์กันอย่างไร
- ภาวะเลือดคั่งจะพัฒนาเป็นโรคอะไรบ้าง
- เหตุใดทำให้เลือดและพลังชี่ขาดความสมดุล?
- ระบบการไหลเวียนเลือดขนาดเล็กสำคัญไฉน?
 
 
 
 
   พลังชี่คืออะไร...
       พลังชี่คือพลังชีวิต   ซึ่งเป็นพลังขนาดเล็กแต่ทรงอานุภาพและมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา พลังชี่มีอยู่ในทุกหนทุกแห่ง การเคลื่อนไหวของสรรพสิ่งทั้งมวลในจักรวาลล้วนถูกผลักดันและควบคุมจากพลังชี่ เช่น การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลหรือดินฟ้าอากาศ  เป็นต้น ในร่างกายคนเราก็มีพลังชี่เป็นวัตถุพื้นฐานในการกระตุ้นและส่งเสริมให้ร่างกายเจริญเติบโต ความสมบูรณ์และความเสื่อมถอยของพลังชี่ จึงมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาและการเสื่อมถอยของสุขภาพ พลังชี่ในร่างกายได้มาจาก 2 แหล่งด้วยกัน ดังนี้:
           พลังชี่ก่อนกำเนิด: ทารกได้รับพลังชี่จากครรภ์มารดาแล้ว มาเก็บสะสมไว้ในไต ซึ่งเป็น ทุนเดิมของพลังชี่
           พลังชี่หลังกำเนิด: ได้จากอากาศบริสุทธิ์ที่ผ่านการหายใจของปอด รวมทั้งอาหารและน้ำที่ผ่านกระบวนการย่อยและการดูดซึมของกระเพาะอาหารและม้าม   พลังชี่หลังกำเนิดจะไปหล่อเลี้ยงอวัยวะภายใน ส่วนที่เหลือจะถูกนำไปเก็บสะสมไว้ในไตเพื่อให้มีความเพียงพอเสมอ และจะถูกนำมาใช้อีกเมื่อร่างกายต้องการ   พลังชี่หลังกำเนิดจึงเป็นวัตถุพื้นฐานที่จะช่วยให้ร่างกายมีการพัฒนาและดำเนินชีวิตได้ตามปกติ 
 
 
    บทความที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
ย้อนกลับ