เอินเวย์ ผู้นำเวชภัณฑ์สมุนไพรจีน ศูนย์รวมอุตสาหกรรมการผลิตเวชภัณฑ์สมุนไพรจีนที่ครบวงจรและทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย
 
 

ปัญหาสุขภาพ /

Health Problems

        สมองเป็นศูนย์บัญชาการของร่างกาย ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อทุกประเภท ประสานการทำงานของอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกาย รวมทั้งการทำงานในระดับสูงของระบบประสาท เช่น ความจำ ความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ การคำนวณ การเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ การใช้ภาษา เป็นต้น แม้ว่าสมองมีน้ำหนักเพียงแค่ 2-3%ของน้ำหนักตัว แต่กลับต้องการเลือดมากถึง 20% ของร่างกายมาหล่อเลี้ยง หากสมองขาดเลือดเพียงแค่ 5 นาทีก็จะถูกทำลายอย่างถาวรและสูญเสียสมรรถภาพการทำงานอย่างสิ้นเชิง ดังนั้น เมื่อหลอดเลือดสมองเสื่อมลงจากสาเหตุต่างๆ เช่น อายุที่เพิ่มขึ้น ไขมันในเลือดสูง เลือดมีความหนืดมากเกินไป เบาหวานหรือความดันโลหิตสูง เป็นต้น จะทำให้หลอดเลือดสมองแข็งตัว ตีบ ตันหรือแตก ซึ่งจะทำให้เกิดอาการตั้งแต่ขี้หลงขี้ลืม ความจำเสื่อมจนถึงอัมพฤกษ์ อัมพาตหรือเสียชีวิตฉับพลันก็ได้

ความเสื่อมถอยของเซลล์สมอง...

        เมื่อหลอดเลือดสมองแข็งตัวหรือตีบลง เลือดจึงไปหล่อเลี้ยงเซลล์สมองไม่เพียงพอ ทำให้เซลล์สมองเสื่อมถอย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความจำ สติปัญญา ความคิดความอ่านและการตัดสินใจ ทำให้เกิดอาการขาดสมาธิ ขี้หลงขี้ลืม สูญเสียความจำระยะสั้น ความคิดไม่ต่อเนื่อง คิดเลขช้าลง รู้สึกเนือยๆ สมองตื้อๆ หน้ามืด ตาลาย หูอื้อ ฯลฯ ความเสื่อมถอยของเซลล์สมองเป็นเสมือนสัญญาณเตือน บ่งบอกอาการให้เรารู้ว่าสภาพหลอดเลือดของสมองกำลังเสื่อมลง หากไม่มีการบำบัดอย่างทันท่วงที ปัญหาหลอดเลือดสมองตีบ ตัน แตก ก็อาจตามมาทีหลัง

หลอดเลือดสมองตีบ...


        เมื่อหลอดเลือดสมองแข็งตัวและตีบลงมากๆ หากมีลิ่มเลือดมาอุดตันหลอดเลือด ก็จะทำให้เกิดภาวะสมองขาดเลือด หลอดเลือดสมองตีบพบบ่อยในผู้สูงอายุ เนื่องจากบุคคลกลุ่มนี้ มักจะมีภาวะเลือดแดงแข็งตัวจากไขมันเกาะตามผนังหลอดเลือด อีกทั้งยังเป็นโรคแทรกซ้อนที่พบบ่อยในผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูง เบาหวานหรือไขมันในเลือดสูง สำหรับผู้ที่สูบบุหรี่ ดื่มเหล้าหรือน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน จะมีโอกาสเกิดภาวะนี้ได้ก่อนวัยอันควร ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้ มักมีภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตัวเร็วกว่าปกติ นอกจากนี้ ผู้ที่มีญาติพี่น้องเป็นอัมพาตก็จะมีความเสี่ยงต่อโรคนี้มากขึ้น

 

 

 

 
หลอดเลือดสมองอุดตัน...


        ลิ่มเลือดที่เกิดขึ้นในหลอดเลือดส่วนอื่นของร่างกาย ซึ่งมักจะมาจากลิ่มเลือดที่หัวใจหลุดลอยตามกระแสเลือด และมาอุดตันหลอดเลือดสมอง ทำให้เซลล์สมองตายเพราะขาดเลือด หลอดเลือดสมองอุดตันจึงมักจะพบในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ


 

 

หลอดเลือดสมองแตก...

        หลอดเลือดสมองที่เปราะบางแตกออก ทำให้เนื้อสมองโดยรอบตาย ซึ่งเป็นอันตรายที่ร้ายแรง อาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ในเวลาอันรวดเร็ว หลอดเลือดสมองแตกมักเกิดจากโรคความดันโลหิตสูง 


 
7 สัญญาณเตือนภัยก่อนเกิดอันตราย...

     1. ไม่มีแรงหรือชาอย่างเฉียบพลันที่ใบหน้า แขนหรือขาซีกใดซีกหนึ่งของร่างกาย มือหยิบของแล้วร่วงตก อาการมักเกิดขึ้นชั่วขณะและหายเองได้ภายใน 24 ชม.
     2. ตามัวหรือมองไม่เห็นอย่างเฉียบพลัน โดยเฉพาะถ้าเป็นกับตาข้างเดียว
     3. อยู่ๆ ลิ้นแข็งหรือชา ทำให้พูดไม่ชัดหรือพูดลำบาก แต่รู้ตัวดีและสามารถกลับสู่สภาวะปกติอย่างรวดเร็ว
     4. วิงเวียนศีรษะบ่อย บางทีเป็นลมล้มลงแต่สามารถรู้สึกตัวได้อย่างรวดเร็ว
     5. ความจำเสื่อมลงอย่างเห็นได้ชัด
     6. นึกอะไรช้าลง สับสน ขาดสมาธิ สมรรถภาพการทำงานลดลงอย่างไร้เหตุผล
     7. อยู่ๆ ปวดศีรษะอย่างรุนแรงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน
วิธีการบำบัดของการแพทย์จีน...

        การแพทย์จีนได้จัดโรคหลอดเลือดสมองให้อยู่ในกลุ่มโรคที่เกิดจาก ภาวะหยาง (ความร้อน) ในตับมีมากเกินไป จนลอยตัวขึ้นไปกระทบที่ศีรษะ ร่วมกับภาวะเลือดมีความหนืดมากเกินไปจากพลังชี่ของไตพร่องลง การแพทย์จีนนิยมใช้วิธีบำบัดแบบองค์รวมดังนี้


     · ทำความสะอาดหลอดเลือด สลายลิ่มเลือดและไขมัน ทำให้หลอดเลือดโล่งสะอาด เพื่อป้องกันและบำบัดโรคต่างๆ ที่เป็นต้นเหตุของโรคหลอดเลือดสมอง เช่น ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดหัวใจตีบ เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง เป็นต้น
     · บำรุงไตเพื่อส่งเสริมพลังชี่ กระตุ้นการไหลเวียนของเลือด ทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้มากขึ้น สมองจึงได้รับออกซิเจนและน้ำตาลกลูโคสที่เป็นสารจำเป็นต่อการใช้พลังงานของสมองได้อย่างเพียงพอ

        อาการขี้หลงขี้ลืม วิงเวียนศีรษะ ความจำไม่ดี สมาธิสั้น หูอื้อ ตาลายจากเซลล์สมองเสื่อมถอย หรืออาการแขนขาอ่อนแรง ลิ้นชา พูดไม่ชัด ตามัว กลืนอาหารลำบาก เดินเซเหมือนคนเมาเหล้า หรืออาการอื่นๆ ที่เกิดจากโรคหลอดเลือดสมองจะค่อยๆ ทุเลาลงหรืออาจหายไปในที่สุด 


เอินเวย์ ผู้นำเวชภัณฑ์สมุนไพรจีน
มาตรฐานสากล ISO 9001:2000& GMP
 
 

        เอินเวย์ ก่อตั้งเมื่อปี 2523 ณ มณฑลเสฉวน ซึ่งเป็นมณฑลที่มีสมุนไพรอุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศจีน โดยมุ่งเน้นการค้นคว้า วิจัยและผลิตยาสมุนไพร สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 200 ไร่ มีพนักงานกว่า 4,500 คน รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและเภสัชกรกว่า 1,500 คน สำนักงานใหญ่ประกอบด้วยสถาบันวิจัยสมุนไพรและการแพทย์จีน ศูนย์คอมพิวเตอร์ควบคุมคุณภาพ โรงงานสกัดและผลิตยาสมุนไพร โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ ซึ่งเป็นศูนย์รวมอุตสาหกรรมการผลิตเวชภัณฑ์สมุนไพรจีนที่ครบวงจรและทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย โดยมีบทบาทสำคัญดังนี้

           ·ทำการค้นคว้า วิจัยและผลิตยาสมุนไพรจีนนานาชนิด เพื่อใช้กับโรงพยาบาลต่างๆ ในประเทศจีน

          ·ทำการค้นคว้าเทคโนโลยีการสกัดสมุนไพรจีนที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ เอินเวย์ และเป็นผู้นำด้านการสกัดสารสำคัญ (Bioactive Components) จากสมุนไพรจีนกว่า 1,200 ชนิด เพื่อเป็นวัตถุดิบให้กับบริษัทผลิตยาทั้งในและต่างประเทศ

          ·ร่วมมือกับสถาบันด้านการแพทย์ชั้นนำทั่วโลก เพื่อทำการวิจัยและพัฒนายาสมุนไพรรักษาโรคมะเร็ง และต่อต้านไวรัส HIV


        เอินเวย์ เป็นบริษัทผู้ผลิตยากลุ่มแรกของประเทศจีนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO-9001 และ GMP ตั้งแต่ปี 2537 และพิชิตรางวัลธุรกิจเอกชนดีเด่นแห่งชาติติดต่อกัน 10 ปี ปัจจุบัน เอินเวย์ มีธุรกิจในเครือ 34 แห่ง รวมทั้งโรงงานผลิตเวชภัณฑ์สมุนไพรตามมณฑลต่างๆ ในประเทศจีนและสาขาต่างๆ ในต่างประเทศ


        ยาสมุนไพรทั่วไปจะไม่สามารถเห็นผลรวดเร็วและอาจไม่ปลอดภัยหากไม่มีกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย ดังนั้น เอินเวย์ ได้นำเทคโนโลยีด้านชีวเคมี การสกัดสมุนไพรที่ทันสมัยและสอดคล้องกับคุณสมบัติทางชีวภาพของสมุนไพรแต่ละชนิด เข้ามาใช้ในขั้นตอนการผลิต เช่น  Low Temperature Extraction, Ultra-Critical CO2 Fluid Extraction System, Molecular Distillation, Dynamic Countercurrent Plant Extraction System, Macropore Absorb Resin Separation System, Circumrotate Film Evaporation System, Spray Dryer With Inner Fluid bed เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ได้สารสกัดสมุนไพรเข้มข้นที่เป็นประโยชน์ในการรักษา และคงไว้ซึ่งสรรพคุณสูงสุดของสมุนไพร ส่วนสารที่มีผลข้างเคียงต่อร่างกายจะถูกแยกออกอย่างหมดสิ้น

        การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อันทันสมัย เช่น High Performance Capillary Electrophoresis Apparatus, CS-9000 Double-wavelength Scanner, High-effective Liquid Phase Chromatograph, Atomic  Absorption Spectrometer, Atomic Fluorescence Spectrometer เป็นต้น เพื่อควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและสารออกฤทธิ์สำคัญของยาสมุนไพรให้คงที่และได้มาตรฐาน

        ส่วนเทคโนโลยี Cell Wall Breaking Ultramicro Comminution สามารถแตกผนังเซลล์ทำให้ยาสมุนไพรมีความละเอียดมากกว่า 1,000mu ร่างกายจึงสามารถดูดซึมได้อย่างรวดเร็วและนำไปใช้ได้มากกว่า 95% สูงกว่ายาสมุนไพรทั่วไป 5-6 เท่า จึงถือว่าเป็นการปฏิวัติทั้งขั้นตอนการผลิต ประสิทธิภาพและวิธีการใช้ยาสมุนไพรจีนจากรูปแบบดั้งเดิมอย่างสิ้นเชิง หมดปัญหาด้านเห็นผลล่าช้า สารตกค้างและผลข้างเคียงใดๆ ทั้งสิ้น

       
เอินเวย์ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งในการศึกษา ค้นคว้าและวิจัยเวชภัณฑ์ที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ เพื่อสุขภาพพลานามัยของผู้บริโภคให้ดีถ้วนหน้าBack to Top