เอินเวย์ ผู้นำเวชภัณฑ์สมุนไพรจีน ศูนย์รวมอุตสาหกรรมการผลิตเวชภัณฑ์สมุนไพรจีนที่ครบวงจรและทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย
 
 

ปัญหาสุขภาพ /

Health Problems
 

        คุณผู้หญิงเคยมีอาการอย่างนี้บ้างหรือไม่ ตกขาวมีสีเหลืองหรือสีเขียวปนเหลือง แสบๆ คันๆ บริเวณช่องคลอดหรือขาหนีบ มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ อาการที่กล่าวมาเป็นการบ่งบอกถึงความความผิดปกติของระบบภายในผู้หญิง ที่แม้จะไม่ใช่อาการรุนแรง แต่ก็ทำให้เกิดความทรมานและความรำคาญได้

        ตกขาวเป็นเรื่องปกติของผู้หญิงทุกคน ลักษณะจะเป็นมูกใสๆ หรือขาวขุ่นๆ อาจมีกลิ่นเล็กน้อยหรือไม่มีกลิ่นเลย สร้างมาจากต่อมที่ปากช่องคลอด ปากมดลูก รวมทั้งผนังช่องคลอด เพื่อช่วยขับสิ่งแปลกปลอม ฆ่าเชื้อโรคที่เข้าไปในช่องคลอดและปรับสภาพความเป็นกรดด่างในช่องคลอดให้สมดุล  

ตกขาวมี 2 ประเภท

        1.ตกขาวที่เกิดจากการติดเชื้อ เช่น เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อไวรัสหรือเชื้อพยาธิในช่องคลอด เป็นต้น แต่ที่พบบ่อยคือจากเชื้อรา เนื่องจากเชื้อราจะชอบสภาพแวดล้อมที่ร้อนชื้น ซึ่งช่องคลอดเป็นอวัยวะที่ชื้นอยู่แล้ว บวกกับสภาพอากาศบ้านเราที่ค่อนข้างร้อน หรือใส่กางเกงในที่รัดตัวเกินไปทำให้เกิดความอับชื้น จึงเป็นเชื้อราในช่องคลอดได้ง่าย

        2.ตกขาวที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ อาจเกิดจากสิ่งแปลกปลอมบางอย่างในช่องคลอด เช่น กระดาษชำระผ้าอนามัยแบบสอด สำลี เป็นต้น หรือเกิดจากการใช้สบู่ล้างจุดซ่อนเร้นบ่อยๆ ทำให้ไปฆ่าเชื้อแบคทีเรียชนิดดี จากไม่ติดเชื้อก็อาจกลายเป็นติดเชื้อได้
 

 

        ในมุมมองของการแพทย์จีน ตกขาวเกิดจากพิษร้อน-ชื้น ที่มีสาเหตุมาจากภาวะม้ามชื้น ส่งผลทำให้มดลูกชื้น เมื่อความชื้นสะสมนานวันเข้า บวกกับได้รับความร้อนจากภายนอกจะกลายเป็นพิษร้อน-ชื้น จึงนิยมใช้สมุนไพรจีนในการขจัดพิษร้อน-ชื้น เพื่อรักษาตกขาวผิดปกติ โดยเฉพาะสมุนไพรจีนที่อยู่ในรูปแบบของสารสกัด จะสามารถควบคุมสารออกฤทธิ์ได้อย่างเข้มข้นและแม่นยำ จึงบำบัดอาการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตกขาวผิดปกติจึงค่อยๆ ดีขึ้นหรืออาจหายไปได้ในที่สุด 


เอินเวย์ ผู้นำเวชภัณฑ์สมุนไพรจีน
มาตรฐานสากล ISO 9001:2000& GMP
 
 

        เอินเวย์ ก่อตั้งเมื่อปี 2523 ณ มณฑลเสฉวน ซึ่งเป็นมณฑลที่มีสมุนไพรอุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศจีน โดยมุ่งเน้นการค้นคว้า วิจัยและผลิตยาสมุนไพร สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 200 ไร่ มีพนักงานกว่า 4,500 คน รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและเภสัชกรกว่า 1,500 คน สำนักงานใหญ่ประกอบด้วยสถาบันวิจัยสมุนไพรและการแพทย์จีน ศูนย์คอมพิวเตอร์ควบคุมคุณภาพ โรงงานสกัดและผลิตยาสมุนไพร โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ ซึ่งเป็นศูนย์รวมอุตสาหกรรมการผลิตเวชภัณฑ์สมุนไพรจีนที่ครบวงจรและทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย โดยมีบทบาทสำคัญดังนี้

           ·ทำการค้นคว้า วิจัยและผลิตยาสมุนไพรจีนนานาชนิด เพื่อใช้กับโรงพยาบาลต่างๆ ในประเทศจีน

          ·ทำการค้นคว้าเทคโนโลยีการสกัดสมุนไพรจีนที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ เอินเวย์ และเป็นผู้นำด้านการสกัดสารสำคัญ (Bioactive Components) จากสมุนไพรจีนกว่า 1,200 ชนิด เพื่อเป็นวัตถุดิบให้กับบริษัทผลิตยาทั้งในและต่างประเทศ

          ·ร่วมมือกับสถาบันด้านการแพทย์ชั้นนำทั่วโลก เพื่อทำการวิจัยและพัฒนายาสมุนไพรรักษาโรคมะเร็ง และต่อต้านไวรัส HIV


        เอินเวย์ เป็นบริษัทผู้ผลิตยากลุ่มแรกของประเทศจีนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO-9001 และ GMP ตั้งแต่ปี 2537 และพิชิตรางวัลธุรกิจเอกชนดีเด่นแห่งชาติติดต่อกัน 10 ปี ปัจจุบัน เอินเวย์ มีธุรกิจในเครือ 34 แห่ง รวมทั้งโรงงานผลิตเวชภัณฑ์สมุนไพรตามมณฑลต่างๆ ในประเทศจีนและสาขาต่างๆ ในต่างประเทศ


        ยาสมุนไพรทั่วไปจะไม่สามารถเห็นผลรวดเร็วและอาจไม่ปลอดภัยหากไม่มีกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย ดังนั้น เอินเวย์ ได้นำเทคโนโลยีด้านชีวเคมี การสกัดสมุนไพรที่ทันสมัยและสอดคล้องกับคุณสมบัติทางชีวภาพของสมุนไพรแต่ละชนิด เข้ามาใช้ในขั้นตอนการผลิต เช่น  Low Temperature Extraction, Ultra-Critical CO2 Fluid Extraction System, Molecular Distillation, Dynamic Countercurrent Plant Extraction System, Macropore Absorb Resin Separation System, Circumrotate Film Evaporation System, Spray Dryer With Inner Fluid bed เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ได้สารสกัดสมุนไพรเข้มข้นที่เป็นประโยชน์ในการรักษา และคงไว้ซึ่งสรรพคุณสูงสุดของสมุนไพร ส่วนสารที่มีผลข้างเคียงต่อร่างกายจะถูกแยกออกอย่างหมดสิ้น

        การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อันทันสมัย เช่น High Performance Capillary Electrophoresis Apparatus, CS-9000 Double-wavelength Scanner, High-effective Liquid Phase Chromatograph, Atomic  Absorption Spectrometer, Atomic Fluorescence Spectrometer เป็นต้น เพื่อควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและสารออกฤทธิ์สำคัญของยาสมุนไพรให้คงที่และได้มาตรฐาน

        ส่วนเทคโนโลยี Cell Wall Breaking Ultramicro Comminution สามารถแตกผนังเซลล์ทำให้ยาสมุนไพรมีความละเอียดมากกว่า 1,000mu ร่างกายจึงสามารถดูดซึมได้อย่างรวดเร็วและนำไปใช้ได้มากกว่า 95% สูงกว่ายาสมุนไพรทั่วไป 5-6 เท่า จึงถือว่าเป็นการปฏิวัติทั้งขั้นตอนการผลิต ประสิทธิภาพและวิธีการใช้ยาสมุนไพรจีนจากรูปแบบดั้งเดิมอย่างสิ้นเชิง หมดปัญหาด้านเห็นผลล่าช้า สารตกค้างและผลข้างเคียงใดๆ ทั้งสิ้น

       
เอินเวย์ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งในการศึกษา ค้นคว้าและวิจัยเวชภัณฑ์ที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ เพื่อสุขภาพพลานามัยของผู้บริโภคให้ดีถ้วนหน้าBack to Top